پایگاه مقاومت بسیج شهیدان رحیمی
 
چهارشنبه 04 مهر 1397 -

رای به سایت :
198
محبوب

شهید سعید رحیمی

تاریخ شهادت:  1366-11-10
محل شهادت: