پایگاه مقاومت بسیج شهیدان رحیمی
 
سه شنبه 27 آذر 1397 -

رای به سایت :
204
محبوب

شهید سعید رحیمی

تاریخ شهادت:  1366-11-10
محل شهادت: