پایگاه مقاومت بسیج شهیدان رحیمی
 
شنبه 04 فروردين 1397 -

رای به سایت :
167
محبوب

شهید سعید رحیمی

تاریخ شهادت:  1366-11-10
محل شهادت: