پایگاه مقاومت بسیج شهیدان رحیمی
 
چهارشنبه 30 خرداد 1397 -

رای به سایت :
179
محبوب

شهید سعید رحیمی

تاریخ شهادت:  1366-11-10
محل شهادت: