پایگاه مقاومت بسیج شهیدان رحیمی
 
سه شنبه 01 آبان 1397 -

رای به سایت :
203
محبوب

شهید حمید رحیمی

تاریخ شهادت:  1362-07-02
محل شهادت: