پایگاه مقاومت بسیج شهیدان رحیمی
 
دوشنبه 01 بهمن 1397 -

رای به سایت :
204
محبوب

شهید حمید رحیمی

تاریخ شهادت:  1362-07-02
محل شهادت: