پایگاه مقاومت بسیج شهیدان رحیمی
 
شنبه 04 فروردين 1397 -

رای به سایت :
167
محبوب

شهید حمید رحیمی

تاریخ شهادت:  1362-07-02
محل شهادت: