تاریخ : یکشنبه 08 بهمن 11:45
کد خبر : 648386
سرویس خبری : گزارش تصویری
 

گروه سرود

گروه سرود

تمرینات گروه سرود

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهید جهانشیر کارگر  حوزه 192 حافظین  ناحیه مقاومت بسیج کمیل گروه سرود در دی ماه تشکیل و جهت آماده سازی  سرود خودبا عنوان گزینه های روی میز ویژه دهه فجر در پایگاه به تمرینات خود ادامه میدهد .سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ