پایگاه مقاومت بسیج شهید جهانشیر کارگر
 
پنجشنبه 24 آبان 1397 -

رای به سایت :
8
محبوب

آموزش نظامی حلقه های صالحین (زلزله) - پایگاه شهید کارگری
حوزه192 حافظین
آموزش نظامی حلقه های صالحین (زلزله) - پایگاه شهید کارگری
    تاریخ› سه شنبه 24 شهريور 1394 - 19:25

دوره آموزش نظامی در پایگاه ها به طور مستمر در حال برگزاری می باشد . در این دوره نیرو ها در مبحث زلزله شناسی و مناطق امن آموزش دیدند که در دوره های بعدی مبحث هایی پیرامون این موضوع را آموزش خواهند دید .

RSS