پایگاه مقاومت بسیج شهید صالحی خوانساری
 
سه شنبه 10 اسفند 1395 -

رای به سایت :
387
محبوب
اخبار پایگاه
ادامه مطالب ...
  • 5 اسفند، روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین...

  • برنامه های رزمایش اقتدار ثار الله (ع)...

  • پایگاه شهید صالحی خوانساری میزبان...

  • برگزاری مراسم تعزیه به مناسبت شهادت...

  • رزمایش اقتدار ثارالله (ع) گردان الی...

چندرسانه ای
اخبار صالحین
حضور شورای فرماندهی پایگاه در دوره آموزش شورای پایگاه
دوره آموزش شورای پایگاه (جهت صدور حکم اعضای شورای پایگاهها )
جلسه شورای فرماندهی پایگاه بسیج شهید صالحی خوانساری
جلسه شورای فرماندهی پایگاه بسیج شهید صالحی خوانساری در روز
جلسه شامگاه پایگاه بسیج شهید صالحی خوانساری
جلسه شامگاه پایگاه بسیج شهید صالحی خوانساری در روز چهارشنبه
گذشته
5 اسفند، روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندسی 5 اسفند، روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین...
5 اسفندماه 1395 روز مهندسی روز بزرگداشت خواجه...
برنامه های رزمایش اقتدار ثار الله (ع) گردان الی بیت المقدس برنامه های رزمایش اقتدار ثار الله (ع)...
رزمایش اقتدار ثار الله (ع) گردان الی بیت المقدس...
پایگاه شهید صالحی خوانساری میزبان برنامه آغازین رزمایش اقتدار ثارالله (ع) پایگاه شهید صالحی خوانساری میزبان...
رزمایش اقتدار ثارالله (ع) گردان الی بیت المقدس...
حال و آینده
فعالیت های پایگاه