پایگاه مقاومت بسیج شهید امیر عرب
 
پنجشنبه 26 مهر 1397 -

رای به سایت :
58
محبوب

برگزاری حلقه های شچره ی طیبه
حلقه های صالحین
برگزاری حلقه های شچره ی طیبه
    تاریخ› شنبه 09 دي 1396 - 22:55

برگزاری حلقه های شچره ی طیبه

همایش ائمه ی جماعت (مربی صالحین)
همایش ائمه ی جماعت
همایش ائمه ی جماعت (مربی صالحین)
    تاریخ› چهارشنبه 15 دي 1395 - 21:32

همایش ائمه ی جماعت (مربی صالحین) برگزار شد

شرکت در همایش میقات صالحین
میقات صالحین
شرکت در همایش میقات صالحین
    تاریخ› یکشنبه 21 آذر 1395 - 23:48

شرکت بسیجیان پایگاه در همایش میقات صالحین