پایگاه مقاومت بسیج شهید امیر عرب
 
دوشنبه 01 بهمن 1397 -

رای به سایت :
73
محبوب

برگزاری حلقه های شچره ی طیبه
حلقه های صالحین
برگزاری حلقه های شچره ی طیبه
    تاریخ› یکشنبه 10 دي 1396 - 02:25

برگزاری حلقه های شچره ی طیبه

همایش ائمه ی جماعت (مربی صالحین)
همایش ائمه ی جماعت
همایش ائمه ی جماعت (مربی صالحین)
    تاریخ› پنجشنبه 16 دي 1395 - 01:02

همایش ائمه ی جماعت (مربی صالحین) برگزار شد

شرکت در همایش میقات صالحین
میقات صالحین
شرکت در همایش میقات صالحین
    تاریخ› دوشنبه 22 آذر 1395 - 03:18

شرکت بسیجیان پایگاه در همایش میقات صالحین