قسم |
   
پایگاه مقاومت بسیج شهید اکبری
 
پنجشنبه 25 مرداد 1397 -

رای به سایت :
981
محبوب

مرتضی طحانی

تاریخ شهادت:  1367-03-23
محل شهادت:  

قطعه 24  ردیف 112  شماره 28