پایگاه مقاومت بسیج شهید اکبری
 
یکشنبه 06 اسفند 1396 -

رای به سایت :
938
محبوب

مرتضی طحانی

تاریخ شهادت:  1367-03-23
محل شهادت:  

قطعه 24  ردیف 112  شماره 28