قسم |
   
پایگاه مقاومت بسیج شهید اکبری
 
پنجشنبه 25 مرداد 1397 -

رای به سایت :
981
محبوب

محمود اکبری

تاریخ شهادت:  1361-03-03
محل شهادت:  

قطعه 26  ردیف 89 شماره 32