پایگاه مقاومت بسیج شهید اکبری
 
یکشنبه 29 مهر 1397 -

رای به سایت :
992
محبوب

محمود اکبری

تاریخ شهادت:  1361-03-03
محل شهادت:  

قطعه 26  ردیف 89 شماره 32