پایگاه مقاومت بسیج شهید اکبری
 
یکشنبه 06 اسفند 1396 -

رای به سایت :
938
محبوب

محمود اکبری

تاریخ شهادت:  1361-03-03
محل شهادت:  

قطعه 26  ردیف 89 شماره 32