پایگاه مقاومت بسیج شهید اکبری
 
دوشنبه 01 بهمن 1397 -

رای به سایت :
992
محبوب

عبدالرحیم سنجرانی

تاریخ شهادت:  1362-01-25
محل شهادت:  

قطعه 40 ردیف 64 شماره 12