قسم |
   
پایگاه مقاومت بسیج شهید اکبری
 
پنجشنبه 25 مرداد 1397 -

رای به سایت :
981
محبوب

عبدالرحیم سنجرانی

تاریخ شهادت:  1362-01-25
محل شهادت:  

قطعه 40 ردیف 64 شماره 12