پایگاه مقاومت بسیج شهید اکبری
 
یکشنبه 06 اسفند 1396 -

رای به سایت :
938
محبوب

عبدالرحیم سنجرانی

تاریخ شهادت:  1362-01-25
محل شهادت:  

قطعه 40 ردیف 64 شماره 12