پایگاه مقاومت بسیج شهید اکبری
 
یکشنبه 06 اسفند 1396 -

رای به سایت :
938
محبوب

داور محمد امینی

تاریخ شهادت:  1366-01-24
محل شهادت:  

قطعه 40 ردیف 28 شماره 21