پایگاه مقاومت بسیج شهید اکبری
 
دوشنبه 01 بهمن 1397 -

رای به سایت :
992
محبوب

داور محمد امینی

تاریخ شهادت:  1366-01-24
محل شهادت:  

قطعه 40 ردیف 28 شماره 21