رای به سایت :
406
محبوب
حوزه 196 صداقت
ناحیه مقاومت بسیج کمیل
دوشنبه 01 بهمن 1397 -

نشست استکبار ستیزی
نشست استکبار ستیزی
    تاریخ› سه شنبه 12 آبان 1394 - 18:20

در آستانه روز سیزدهم آبان‌ماه نشست استکبار ستیزی با حضور بسیجیان حوزه 196 صداقت برگزار شد

RSS