رای به سایت :
321
محبوب
حوزه 195 شهید همت
ناحیه مقاومت بسیج کمیل
سه شنبه 01 آبان 1397 -
جنگ الکترونیک
قرارگاه سایبری حوزه 195 شهید همت

جنگ الکترونیک

مجموعه بیشتر بدانیم(سری دوم)
calendar
تاریخ : 1396/10/15 - 19:53
23
محبوب  
رای به خبر :

به گزارش قسم از حوزه 195 شهید همت  ناحیه مقاومت بسیج کمیل

بسم الله الرحمن الرحیم

(جنگ الکترونیک)

جنگ الکترونیک گسترش روزافزون سیستم های الکترونیکی در حوزه های نظامی، غیرنظامی، تجاری و ... موجب شده تا بسیاری از فعالیت های عملیاتی این مراکز وابستگی کامل و یا بسیار زیاد به مدارهای الکترونیکی داشته باشند. در حال حاضر بخش قابل توجهی از فعالیت بانک ها، مؤسسات تجاری، رسانه های جمعی، شبکه های اینترنتی، سیستم هـای مخـابـراتـی، سیستم هـای موشکی و ... وابستگی بسیار زیادی به سیستم های الکترونیکی دارند؛ به نحوی که برخی از این مراکز بطور کامل و برخی دیگر درصد قابل توجهی از کارایی خود را ممکن است در یک نبرد الکترونیکی از دست بدهند. با توجه به این مطالب، میتوانیم جنگ الکترونیک را اینگونه تعریف کنیم: استفاده از انرژی الکترومغناطیسی با هدف تشخیص، بهره برداری و اختلال در طیف الکترومغناطیسی دشمن و جلوگیری از اقدامات مشابه آنها، جنگ الکترونیک نامیده میشود.

بنا برا ین در یک جنگ الکترونیک، علاوه بر اهداف نظامی، مراکز مخابراتی، سیستم های اطالع رسانی، شبکه های رادیویی و تلویزیونی، شبکه های برق رسانی و ... میتوانند مورد تهاجم دشمن قرار گیرند

 برای مثال ارسال ویروس (استاکس نت )در سیستم انرژی هسته ای کشور که به موجب آن مدت کوتاهی در فعالیت این مرکز اختلال ایجاد شد، یکی از نمونههای جنگ الکترونیک است.

با توجه به این نکات میتوان اهداف عمده جنگ الکترونیک را به شرح زیر خلاصه کرد:

 ١ــ حفاظت از طیف الکترومغناطیسی خودی در برابر جنگ الکترونیک دشمن، به نحوی که برتری توان نیروی خودی در این زمینه حفظ شود.

٢ــ رهگیری و بهره برداری از امواج الکترومغناطیسی دشمن که به صورت عمدی یا سهوی پخش میشود.

٣ــ ایجـاد اختلال در طیف الکترومغناطیسی دشمن، به طوری که توانـایی آن را تضعیف کند.

 


انتهای پیام /
کدخبرنگار: 18410


مطالب مرتبط