رای به سایت :
321
محبوب
حوزه 195 شهید همت
ناحیه مقاومت بسیج کمیل
سه شنبه 01 آبان 1397 -
پدافند غیرعامل
قرارگاه سایبری حوزه 195 شهید همت

پدافند غیرعامل

مجموعه بیشتر بدانیم(سری اول)
calendar
تاریخ : 1396/10/14 - 19:48
23
محبوب  
رای به خبر :

به گزارش قسم از حوزه 195 شهید همت  ناحیه مقاومت بسیج کمیل ،

بسم الله الرحمن الرحیم

(پدافند غیرعامل)

 

هر دفاعی که با بهره گیری از سلاح و تجهیزات نظامی صورت پذیرد، دفاع عامل و هر نوع دفاعی که بدون استفاده از سلاح و تجهیزات نظامی انجام شود، دفاع یا پدافند غیرعامل نامیده میشود. جنگ های بشر ابتدا با به کارگیری سلاح سرد شروع شد و سپس با استفاده از سلاح های گرم ادامه یافت. ٔ جنگ به نبردهای هـوایی و پس از چنـدی ماشین های جنگی وارد میـدان شدنـد و توسعه زیردریایی ها کشیده شد. امروزه در جنگ هایی که نسل چهارم نام گرفته است، توسعه فناوری های اطلاعاتت و ارتباطات الکترونیک، جنگ ها را به سطح پیچیده تری از نبرد توسعه داده است. یکی از ویژگی های مهم جنگ های گذشته این بود که این جنگ ها بر اهداف نظامی و وارد ً متکی بر تجهیزات جنگی بود. ٔ نیروی انسانی برطرف مقابل تمرکز داشت و عمدتا کردن تلفات عمده در صورتی که در جنگهای جدید، تصرف خاک و سرزمین معنا ندارد و هدف اصلی از جنگ ها جابه جایی حکومت هاست. در جنگ های دوران جدید تسلط فیزیکی اهمیت زیادی ندارد، بلکه طالبان قدرت به دنبال آن هستند تا حکومت ها را به نحوی تغییر دهند که منافع خودشان تأمین شود. با توجه به تعریفی که از جنگ های نسل چهارم ارائه شد، میتوان گفت که در دنیای کنونی پدافند غیرعامل، دفاعی است که پاسخگوی تهدیدات مدرن در عصر حاضر است؛ زیرا پدافند غیرعامل به ما می آموزد که حیله ها و تهدیدهای دشمنان را بشناسیم و راه و روش مقابله با آن را یاد بگیریم. پدافند غیرعامل ما را با شیوههای دفاعی بدون استفاده از ابزارهای نظامی آشنا میکند. در پدافند غیرعامل به حداقل رساندن آسیب ها در سه حوزه تأسیسات، تجهیزات و نیروی ٔ به حداقل رساندن آسیب ها در بخش انسانی مهمترین هدف است که اغلب مباحث این سری از مجموعه(بیشتر بدانیم)درباره نیروی انسانی است. پدافند غیرعامل ریشه در فطرت انسان دارد. انسانها براساس فطرت سعی می کنند قبل از اینکه خطری آنها را تهدید کند، از یک طرف، آن را پیش بینی کنند و از وقوع حادثه جلوگیری کنند و از طرف دیگر با انتخاب راه های دفاعی مناسب، تلفات و آسیبهای احتمالی را به حداقل برسانند. پدافند غیرعامل در سنّت رسول گرامی اسلام در موضوع هجرت پیامبر و مسلمانان از مکه به مدینه، نکات مهمی وجود دارد که از آن به عنوان مصادیق پدافند غیرعامل میتوان استفاده کرد. اقدامات پیامبر در هجرت از مکه به مدینه ١ــ فرستادن مسلمانان به مدینه قبل از رفتن شخص پیامبر؛ اگر پیامبر قبل از مسلمانان به مدینه هجرت کرده بودند، اکثر مسلمانان توسط کفار و مشرکین کشته می شدند. ٢ــ خوابیدن حضرت امام علی (ع)به جای پیامبر برای فریب دادن دشمنان ٣ــ پیامبر در زمان هجرت برخالف جهت مدینه که در شمال مکه قرار دارد، به سمت جنوب شهر مکه حرکت کردند و در غار ثور مخفی شدند. ٤ــ پس از مخفی شدن رسول گرامی اسلام در غار ثور و عدم تشخیص دشمن، پیامبر اسلام از غار بیرون آمدند و از بیراهه و راه های صعب العبور خود را به مدینه رساندند. همانطور که مالحظه میکنید، پیامبر گرامی اسلام برای جلوگیری از جنگ بین مسلمین و ٔ رسالت خود در هدایت مردم، از روشهایی استفاده کردند که امروزه جزء اصول پدافند کفار و ادامه غیرعامل محسوب می شود. پدافند غیرعامل در قرآن کریم: آیه ۶۰ سوره انفال می فرمایند: ((هرچه در توان دارید آماده کنید، تا با آن دشمن خدا و دشمن خودتان را بترسانید.)) مفسران قرآن در تفسیر این آیه به موارد زیر اشاره کرده اند: ١ــ در (واعدوا لهم ما استطعتم من قوه)هر نوع امکانات نظامی و غیرنظامی را شامل میشود. ٢ــ افزایش توان روحی و معنوی نیروی انسانی یکی از مصادیق مهم (قوه) است. َّ ۳_در (ترهبون به عدوا...)به این موضوع اشاره می کند که از جمله امکانات و توانمندی ها در جهت ترساندن دشمنان استفاده شود. بازدارندگی این موضوع که دشمن بترسد و به خود اجازه ندهد که به ما حمله کند، در دنیای امروز (بازدارندگی) نام دارد. بنابراین تدابیر گوناگونی که از سوی یک کشور برای جلوگیری و مأیوس کردن کشورهای دیگر در جهت عملی کردن سیاست های تهدیدآمیز آنها صورت میگیرد، (بازدارندگی)نامیده می شود. یکی از مهمترین عوامل بازدارندگی دشمن، توان ایستادگی و مقاومت مردم یک کشور است. مقاومت و ایستادگی ما در برابر دشمنان از طریق راهکارهای زیر افزایش مییابد: ١ــ تقویت ایمان، صبر و بردباری_ ٢ــ آشنایی با موازین اخلاقی و عمل به آنها_ ٣ــ اتحاد و انسجام مردم حول محور رهبری نظام _ ٤ــ آمادگی برای جهاد مال و جان در راه خدا_ ٥ــ شناخت دوستان و دشمنان_ پدافند غیرعامل چه کارهایی می توان انجام داد؟ درباره موارد زیر از جمله اقداماتی است که در شرایط کنونی کشور ما قابل اجرا میباشند: ١ــ فرهنگ سازی و آموزش عمومی در زمینه به کارگیری اصول و ضوابط پدافند غیرعامل در بخشهای مختلف جامعه ٢ــ استفاده از اصول و ضوابط پدافند غیرعامل در مقابله با تهدیدات نرم افزاری و الکترونیکی دشمنان ٣ــ رعایت اصول و ضوابط پدافند غیرعامل از قبیل انتخاب مکان های ایمن، پراکنده سازی، مقاوم سازی و استحکامات، استتار، اختفا، فریب دشمن و... . ٤ــ ممانعت از ایجاد تأسیسات پرخطر در مراکز جمعیتی و بیرون بردن اینگونه تأسیسات از شهرها ٥ــ دو یا چند منظوره کردن تأسیسات، شبکههای ارتباطی و... برای بهره گیری پدافندی از آنها. برای نمونه میتوان از خطوط قطار زیرزمینی (مترو)، در شرایط اضطراری به عنوان پناهگاه هم استفاده کرد. شما عزیز باید بدانید که برخی از مواردی که گفته شد، در حال انجام است. برای اجرای برخی موارد دیگر نیز برنامه ریزی هایی صورت گرفته است. آثار و نتایج پدافند غیرعامل: رعایت اصول و ضوابط پدافند غیرعامل و اجرای اقداماتی که به آنها اشاره شد، آثار و نتایج زیر را برای مردم و کشور ما به دنبال خواهد داشت: ١ــ افزایش پایداری ملی ٢ــ حفظ جان مردم و کاهش آسیب پذیری های عمده در جامعه ٣ــ ایجاد بازدارندگی دفاعی ٤ــ ایجاد توانایی برای تداوم تولید اقالم ضروری جامعه ٥ــ ایجاد تعادل برای بخش های مختلف جامعه در زمان بحران


انتهای پیام /
کدخبرنگار: 18410


مطالب مرتبط