تاریخ : سه شنبه 24 بهمن 19:40
کد خبر : 660212
سرویس خبری : حماسه و پایداری
 

کلاس عملی تداوم اموزش تکمیلی گردان الی بیت المقدس

گزارش تصویری

کلاس عملی تداوم اموزش تکمیلی گردان الی بیت المقدس

کلاس عملی تداوم اموزش تکمیلی گردان الی بیت المقدس حوزه مقاومت بسیج ۱۹۳ شهید کلاهدوز برگزار گردید.

کلاس عملی تداوم اموزش تکمیلی گردان الی بیت المقدس حوزه مقاومت بسیج ۱۹۳ شهید کلاهدوز برگزار گردید.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ