رای به سایت :
271
محبوب
حوزه 193 شهید کلاهدوز
ناحیه مقاومت بسیج کمیل
دوشنبه 01 بهمن 1397 -

کلاس عملی تداوم اموزش تکمیلی گردان الی بیت المقدس
کلاس عملی تداوم اموزش تکمیلی گردان الی بیت المقدس

کلاس عملی تداوم اموزش تکمیلی گردان الی بیت المقدس حوزه مقاومت بسیج ۱۹۳ شهید کلاهدوز برگزار گردید.

حوزه 193 شهید کلاهدوز 1396/11/24
جلسه گردان الی بیت المقدس حوزه ۱۹۳ شهید کلاهدوز
جلسه گردان الی بیت المقدس حوزه ۱۹۳ شهید کلاهدوز

جلسه گردان الی بیت المقدس حوزه مقاومت بسیج ۱۹۳ شهید کلاهدوز با حضور فرمانده حوزه مقاومت و فرمانده دسته های پایگاه ها به منظور هماهنگی و ابلاغ برنامه های اتی و حفظ انسجام در روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۰۴ در محل ستاد حوزه برگزار گردید.

حوزه 193 شهید کلاهدوز 1396/11/06
برنامه های رزمایش اقتدار ثار الله (ع) گردان الی بیت المقدس
برنامه های رزمایش اقتدار ثار الله (ع) گردان الی بیت المقدس

رزمایش اقتدار ثار الله (ع) گردان الی بیت المقدس دیشب چهرشنبه مورخ 95/12/04 شروع گردید و برنامه هایی برای بسیجیان گرامی همراه داشت.

پایگاه مقاومت بسیج شهید صالحی خوانساری 1395/12/05
پایگاه شهید صالحی خوانساری میزبان برنامه آغازین رزمایش اقتدار ثارالله (ع)
پایگاه شهید صالحی خوانساری میزبان برنامه آغازین رزمایش اقتدار ثارالله (ع)

رزمایش اقتدار ثارالله (ع) گردان الی بیت المقدس حوزه 193 شهید کلاهدوز دیشب چهارشنبه مورخ 95/12/04 از ساعت 16 در حسینیه خوانساریها شروع شد.

پایگاه مقاومت بسیج شهید صالحی خوانساری 1395/12/05
رزمایش اقتدار ثارالله (ع) گردان الی بیت المقدس حوزه 193 شهید کلاهدوز
رزمایش اقتدار ثارالله (ع) گردان الی بیت المقدس حوزه 193 شهید کلاهدوز

رزمایش اقتدار ثارالله (ع) گردان الی بیت المقدس حوزه 193 شهید کلاهدوز فردا چهارشنبه مورخ 95/12/04 از ساعت 16 در محل پایگاه شهید صالحی خوانساری برگزار می گردد.

پایگاه مقاومت بسیج شهید صالحی خوانساری 1395/12/03
برگزاری دوره اموزشی طرح فتح
برگزاری دوره اموزشی طرح فتح

برگزاری دوره های آموزشی طرح فتح گروهان یکم گردان الی بیت المقدس حوزه ۱۹۳ شهید کلاهدوز، سه شنبه شب مورخ ۱۳۹۵/١١/۱۲ در محل سرای محله پیروزی با حضور ۳۷ نفر از بسیجیان پایگاه های تابعه برگزار گردید.

حوزه 193 شهید کلاهدوز 1395/11/13
برگزاری هفته دوم دوره های آموزشی طرح فتح
برگزاری هفته دوم دوره های آموزشی طرح فتح

هفته دوم دوره های آموزشی طرح فتح نیروهای دسته پایگاه شهید صالحی خوانساری گردان الی بیت المقدس حوزه ۱۹۳ شهید کلاهدوز، در محل پایگاه شهید صالحی خوانساری برگزار گردید.

پایگاه مقاومت بسیج شهید صالحی خوانساری 1395/11/07
برگزاری دوره اموزشی طرح فتح
برگزاری دوره اموزشی طرح فتح

برگزاری دوره های آموزشی طرح فتح نیروهای دسته پایگاه شهید صالحی خوانساری گردان الی بیت المقدس حوزه ۱۹۳ شهید کلاهدوز، چهارشنبه شب مورخ ۱۳۹۵/١١/۰۶ در محل پایگاه شهید صالحی با حضور ۲۶ نفر از بسیجیان پایگاه برگزار گردید.

حوزه 193 شهید کلاهدوز 1395/11/06
برگزاری دوره اموزشی طرح فتح
برگزاری دوره اموزشی طرح فتح

برگزاری دوره های آموزشی طرح فتح گروهان دوم گردان الی بیت المقدس حوزه ۱۹۳ شهید کلاهدوز، سه شنبه شب مورخ ۱۳۹۵/١١/٠٥ در محل سرای محله پیروزی با حضور ۴۷ نفر از بسیجیان پایگاه های تابعه برگزار گردید.

حوزه 193 شهید کلاهدوز 1395/11/06
برگزاری دوره اموزشی طرح فتح
برگزاری دوره اموزشی طرح فتح

برگزاری دوره های آموزشی طرح فتح گروهان یکم گردان الی بیت المقدس حوزه ۱۹۳ شهید کلاهدوز، چهارشنبه شب مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ در محل پایگاه شهید صالحی خوانساری با حضور ۵۶ نفر از بسیجیان پایگاه های تابعه برگزار گردید.

حوزه 193 شهید کلاهدوز 1395/11/01
گردان الی بیت المقدس
گردان الی بیت المقدس

جلسه ستاد و ارکان گردان الی بیت المقدس حوزه 193شهید کلاهدوز در ساعت 18:30 روز چهارشنبه مورخ 1394/10/16 در محل حوزه مقاومت برگزار گردید.

حوزه 193 شهید کلاهدوز 1394/10/20