تاریخ : شنبه 21 بهمن 14:16
کد خبر : 657073
سرویس خبری : هنر
 

سبدکالا

سبدکالا

در دهه مبارک فجر سبدکالا تحویل خانواده های معسرگردید.

به گزارش قسم از حوزه 192 حافظین  ناحیه مقاومت بسیج کمیل ،به مناسبت دهه فجرروزدوشنبه 16بهمن 6سبدکالا توسط پایگاه شهید میرشجاعی تحویل خانواده های معسرگردید.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ