رای به سایت :
36
محبوب
حوزه 192 حافظین
ناحیه مقاومت بسیج کمیل
دوشنبه 01 بهمن 1397 -

همایش بزرگ کوهپیمایی 10 هزار نفری خواهران بسیجی _ حوزه192 حافظین
همایش بزرگ کوهپیمایی 10 هزار نفری خواهران بسیجی _ حوزه192 حافظین
    تاریخ› پنجشنبه 26 شهريور 1394 - 20:52

حوزه 192 حافظین صبح پنج شنبه 94/6/26ساعت 7 با حضور تمامی نیروهای جوان پایگاه ها در کوهپیمایی شرکت کردند و در همایش بزرگ کوهپیمایی حضور بهم رسانیدند .

 برگزاری پیاده روی گردان الزهرا س پایگاه های تابعه و گردان کوثر حوزه 192 حافظین
ناحیه مقاومت کمیل - حوزه 192 حافظین
برگزاری پیاده روی گردان الزهرا س پایگاه های تابعه و گردان کوثر حوزه 192 حافظین
    تاریخ› یکشنبه 01 شهريور 1394 - 16:15

برگزاری پیاده روی گردان الزهرا س پایگاه های تابعه و گردان کوثر حوزه 192 حافظین روز پنج شنبه 29 مرداد از ساعت 7:30 الی 12:30 در پارک جنگلی سرخه حصار

RSS