رای به سایت :
36
محبوب
حوزه 192 حافظین
ناحیه مقاومت بسیج کمیل
یکشنبه 06 اسفند 1396 -

کمیسیون انتصاب مربیان صالحین پایگاه های تابعه
کمیسیون انتصاب مربیان صالحین پایگاه های تابعه
    تاریخ› سه شنبه 09 آبان 1396 - 16:59

کمیسیون انتصاب مربیان صالحین پایگاه های تابعه روز یکشنبه مورخ96/8/7برگزارگردید.

حلقه صالحین در پایگاه شهید موسوی
حلقه صالحین در پایگاه شهید موسوی
    تاریخ› یکشنبه 09 آبان 1395 - 02:56

حلقه صالحین با موضوع بررسی واقعه کربلا در پایگاه شهید موسوی برگزار شد

هیئت عاشقان ولایت - حوزه 192 حافظین
حوزه 192 حافظین - ناحیه مقاومت کمیل
هیئت عاشقان ولایت - حوزه 192 حافظین
    تاریخ› شنبه 18 بهمن 1393 - 20:59

اجرای برنامه هیئت عاشقان ولایت به همراه سرگروه ها با سخنرانی مسئول تعلیم و تربیت ناحیه مقاومت کمیل به اجرا درآمد .

حلقه شجره طیبه صالحین در پایگاه شهید علیایی - حوزه192 حافظین
پایگاه شهید علیایی - حوزه 192 حافظین - ناحیه مقاومت کمیل
حلقه شجره طیبه صالحین در پایگاه شهید علیایی - حوزه192 حافظین
    تاریخ› شنبه 18 بهمن 1393 - 20:27

برگزاری حلقه های صالحین در پایگاه شهید علیایی به منظور ارتقا بینش اسلامی برای اعضای گروه وانتقال آن می باشد.